Somestrategiaa ja henkilöbrändäystä

Twitter, Tumblr, Pinterest, Linkedin, Facebook, Instagram, Snapchat, Periscope… Erilaisten some-kanavien kirjo on loputon. Digitalisaation kiihtyessä informaatiotulva lisääntyy entisestään ja se tuntuu monesti täysin hallitsemattomalta. Yrittäjän tai asiantuntijan läsnäolo sosiaalisessa mediassa on kuitenkin menestyksen kannalta yhä tärkeämpää. Sosiaalisen pääoman hankinta ja verkostoituminen ovat nykypäivän työelämässä menestymisen kannalta keskeisimpiä taitoja. Kaikissa kanavissa ei kuitenkaan ole tarpeellista olla aktiivinen. Henkilöbrändäys ja somestrategian muodostaminen vaatii jatkuvaa panostamista ja vakaata harkintaa. Oman työn kannalta hyödylliset verkostot ja kanavat löytyvät kokeilemalla ja tunnustelemalla. Itselleen luontevissa kanavissa aktiivinen läsnäolo mahdollistaa alan viimeisimmissä virtauksissa mukana pysymisen ja helpottaa informaation suodattamista kaiken hälyn seasta.

IMG_6752.JPG

Internetin ja sosiaalisen median palveluiden parissa pitkään työskennellyt Tamora Oy:n Chief Digital Officer Antti Rinkinen on seurannut sosiaalisen median kehittymistä monesta eri näkökulmasta. 23.5. maanantai alkoi Chief Rinkisen seikkaperäisellä perehdytyksellä internetin ja sosiaalisen median eri kehitysvaiheista. Jokaisen vintagejoensuulaisen henkilökohtainen henkilöbrändäys on hyvällä mallilla ja monipuoliset somestrategiat muodostuvat rivakkaa tahtia.

Palvelumuotoilulla uutta työtä kohti

Palvelumuotoilu ei ole ostajalleen kallista. Se on organisaatiolle tai yritykselle investointi joka maksaa itsensä takaisin. Olemme vihdoin pääsemässä irti teollisen yhteiskunnan tuotantolähtöisistä malleista ja siirrymme kovalla rytinällä asiakaslähtöiseen palvelutuotantoon. Tämä uudistus ei ole helppo ja matkalla rytisee ajoittain kovastikin. Tässä muutoksessa muutosmuotoilijan mieli on omiaan muodostaessaan toimivia kokonaisuuksia. Palvelumuotoilussa keskitytään kehittämiseen käyttäjän näkökulmasta. Tämän vuoksi asiakkaan tai käyttäjän osallistaminen kehitysprosessiin lähtee aivan palvelun ensimetreistä lähtien.

Palvelumuotoilijan työvälineinä on valtava kirjo erilaisia välineitä palvelupolusta asiakkaan profiloinnin kautta vaikkapa hieman leikkimielisempään marshmellow challengeen. Periaate on kaikissa sama. Hienoinkaan rakennelma ei ole toimiva jos se ei kannata asiakkaan odotuksia. Siksi palvelumuotoilijan on ensiarvoisen tärkeää katsoa palvelua monesta eri näkökulmasta ja pilkkoa asiakkaan kokema palvelu mahdollisimman pieniksi siivuiksi. Ainoastaan tällä tavoin voidaan varmistaa asiakkaan sujuva ja ainutlaatuinen kokemus. Toukokuussa palvelumuotoilun asiantuntijat Saara Utti ja Tom Hagelberg kävivät sparraamassa erilaisten menetelmien soveltamista tulevien tapahtumien suunnitteluun.